777-charlie movie image

O Ga Kannada Mp3 Song Lyrics 777 Charlie

O Ga Kannada Song Lyrics Details

Song Name: O Ga Kannada Song Lyrics
Movie Name: 777 Charlie
Hero Name: Charlie, Rakshit Shetty
Heroin Name: Sangeetha Sringeri
Singers Name: Dhiti S Lotlikar
Artists: Charlie, Rakshit Shetty, Sangeetha Sringeri
Music Director: Nobin Paul
Director: Kiranraj K
Song Type: Melody

O Ga Song Lyrics In Kannada

ಓ’ಗಾ
ಥೋಡೆ ಖಿಣ್ ಹೆ ಜಿಣೆಚೆ ಸಾರೂಯಾ
ದೇಣೆ ಸೈಮಾಚೆ ತುಕಾ ಮ್ಹಾಕಾ

ಯೋಗಾ… ಚೊಲ್ ಮೌಜಾ ಮಾರೂಯಾ
ಯೋಗಾ… ವೋಜೆ ದುಖಾಚೆ ವಿಸ್ರೂ ಯಾ
ಯೋಗಾ… ಯೆತ ವೆತ ತೆ ಅಲಾಯ್ತೆ ವಾರೆ
ಕೆನಾಯ್ ತೆ ಖಾರೆ ಮೊಗಾಚೆ ಸಾವೆಯ್ ತೇ

ತುಕಾಚ್ ನ್ಹಿ ಓ’ಗಾವ್ಲಾ ನೊಶೀಬ್ ಓಸ್ಲೆ
ಸೊಗ್ಳ್ಯಾನ್ಕ್ ಭೋಗ್ಚೆ ಪೊಟ್ಟಾ ತೆ

ಹೆ ವಾಟೆನ್
ಜೋ ಫುಲಾ ನಿ ಕಾಟೆ ಮಾಡೊಯತ್ ವೆತಾ ತೋ
ಯೆತ ವೆತ ತೆ ಅಲಾಯ್ತೆ ವಾರೆ
ಕೆನಾಯ್ ಸುಖಾಚೆ
ಕೆನಾಯ್ ದುಖಾಚೆ ತೇ

ಘೊಟ್ ಮೋತೀಂತ್ ಧೋರ್
ತುಕಾ ಜಾಯ್ ತೊಶೆಂಚ್ ಘೊಡೊನಾ
ದೀಸ್ತಾಯ್ ತೋಶೆ ಕಾಯಚ್ ಆಸೋನಾ

ಹೋ ಹೋ ರಿತ್ ಯಾ ಭೋವ್ಡೆಚಿ
ಸಾರ್ ಜಾವನ್ ಆಸಾ ಜಿಣೆಚೀ
ತ್ರಾಸಾತುಯ್ ಆಸಾ ರೂಚ್ ತೀ ಸುಖಾಚೀ

ಯೋ…

777Charlie Movie Other Songs

The Hymn Of Dharma Kannada Song Lyrics

Bonding Kannada Song Lyrics

Life Of Charlie Kannada Song Lyrics

Torture Kannada Song Lyrics

Journey Kannada Song Lyrics

Sahapaati Kannada Song Lyrics

O Ga Video Song

 

O Ga Mp3 Song Play & Download

O Ga Song Lyrics In English

O’ga
Thode khinn hai jinneche saruyaa
Denne saimache tuka mhaka

Yoga… Chol mouza maruyaa
Yoga… Voghye dukhache visru yaa
Yoga… Yeta veta te aalayte vare
Kenay te khare mogache savey tey

Ukach nhi o’gavla noshib osle
Soglyank bhogche potta te

He vatten
Zo phula ni katte madoiyt veta tho
Yeta veta te aalayte vare
Kenay sukhache
Kenay dukhache te

Ghott motint dhor
Tuka jaiy toshench ghodona
Distay toshe kaich asona

Ho ho rit bhovdechi
Sar javun asa jhinnechi
Trasatuy asa ruch ti sukhachi

Yog…

Leave a Reply

Your email address will not be published.